Storsjukhus försatt i stabsläge

Bekräftas från Karolinska