Så ska du tänka innan du åker till akuten i onödan

Därför blir akutmottagningarna överfulla