Bebis skrevs ut från Karolinska sjukhuset – dog

Sjukhuset utreder om Lex Maria-anmälan ska göras.