”Det är en man här som säger att han tappat minnet”

Larmade själva SOS