Boende evakuerade från bränder

Ett stort område jordbruk och gårdar har brunnit ner efter att gräsbränder har startats.