Här rämnar hans stenhårda fasad

Iskalle rekordmäklaren rörs till tårar av faderns omtanke.