Den ”nya” Jesus lockar massor

Skaror trängs för att få se restaureringen i Spanien