Villabrand i Ystad

Huset är kvar, men skadorna är stora