De har ett år fritt från shopping

Martina Ternheim och Sophia Schyman bloggar om ett shoppingfritt år.