Ett enda bett kan döda hundra människor

Taipanen är världens giftigaste landorm och lever bland annat i ökenområden i Australien.