Två jätteolyckor på E4 - Busslast till sjukhus

Snöovädret skapar kaos i mellansverige