Populär turistväg stängs i ett dygn

Människor uppmanas hålla 1000 meters avstånd