Linköping förstörde festen på Hovet

Dif föll efter mardrömslik sistaperiod