Chilenska myndigheten: "Det är ett UFO"

Mystiskt föremål fångat på film av chilenska marinen