Osportsliga knocken – sänker han totalt

Hinner knappt reagera när han slår till