Fylle-Calle förklarar: Jesu korsfästelse

Calle Schulman berättar om Jesus möte med Pontius Pilatus