Fylle-Calle förklarar: Gutenberg

Calle Schulman berättar hur Gutenberg uppfann tryckkonsten