Fylle-Calle förklarar: Hitler möter Mussolini

Calle Schulman berättar om när Hitler och Mussolini slöt sin pakt