Natalie Portmans intervju lyfter den viktiga frågan

Tjänade en tredjedel av sin motskådespelares lön, utan riktig anledning,