Ostraffad 16-åring skjuten

Ännu ingen gripen för mordet på busshållplatsen i Malmö