Man erkänner hundratals barnövergrepp

Kan vara det största pedofilärendet i Indien i modern tid.