Hade 31 katter - trots djurförbud

Par polisanmäls för brott mot djurskyddslagen efter man funnit att de hade katter trots förbud.