Anita hjälper svårt sjuka barn – till minne av dottern

Anita Nyström grundade Annikas minnesfond när dottern gick bort