Din mobil kan granskas inför USA-resan – forskare riktar stark kritik mot förslaget

Enligt CNN ska kontakter, sociala medier och hemsidor granskas. Terrorforskare Magnus Ranstorp menar att förslaget kommer leda till sänkt säkerhet: ”Helt kontraproduktivt”