Ingen gripen för Gävleskjutning

Man i 60årsåldern skjuten i bröstet