Hon var Goebbels aningslösa sekreterare

Brunhilde Pomsel dog på förintelsens minnesdag