Så ser körreglerna ut vid vägarbete

Vi besvarar tittarfrågan om vad man ska göra vid trafikarbete.