Bakgrund: Albin, 16, hittades mördad i bäcken

Hade mottagit hot före sin död