"Vi har plockat ner personer från balkonger"

Brand i niovåningshus i Göteborg tvingade brandmän att evakuera människor.