Världens mäktigaste kvinna landar i Sverige

Tyska förbundskanslern tas emot av Mikael Damberg