Kronfågelns "Skam"-reklam stoppas av NRK

Använde sig av norska serien för att marknadsföra kyckling