Yttrandefrihetsexperten: Det är synnerligen allvarligt

Chef kan ha brutit mot grundlagen