Ölbrist hotar krogar och butiker

Carlsberg har problem med sina leveranser