Domstol avslår Trumps överklagan

Donald Trumps exekutiva order om inreseförbud stoppades av en federal domare.
Trump-administrationen överklagade domarens beslut och krävde att det omedelbart skulle rivas upp.