Voltade med bil – en förd till sjukhus

Olycka på väg 68