Se Lindsey Vonns krasch

Vonn beskriver den som den värsta i hennes karriär