Svårt sjuka svenska barn skickas utomlands för vård

Enligt DN:s granskning finns det inte tillräckligt med platser för att ta hand om dem.