Annika Strandhäll (S) om de ökade sjuktalen: Helt okej

Antalet personer som varit sjukskrivna mer än 2,5 år ökar – efter att regeringen tagit bort Alliansens ”bortre gräns”.