Stor halkrisk i södra Sverige

Trafikverkets Bengt Olsson om läget i trafiken just nu.