Självaste Jack Sparrow dök upp på Super Bowl

Inte ens Super Bowl går fri från pirater och Johnny Depp.