Bildt: "Det kan bli folkmord"

Att USA vill minska sitt stöd till fredsbevarande organisationer ogillar Carl Bildt skarpt.