Halkvarning i södra Sverige

Vi ger er dagens rapport från trafiken. Bengt Olsson från Trafikverket är med.