Odenberg: "S och M bör samregera"

Tidigare försvarsministern Mikael Odenberg tycker att SD bör hållas utanför.