Livsfarliga missen på övergångsstället

Går ut bakom parkerade bilarna – utan att se sig för