Sjuka svaret när kamerorna är av

Markoolio barbariska respons: "Läskigt..."