Doreen Månsson om Hans Roslings död

Doreen "Det är fruktansvärt"