Reaktioner från twitter på Roslings död

Så är reaktionerna på twitter