De flydde från skräckväldet

Human rights: ”De kan torteras eller bli avrättade”