Här får han sina vingar för pengarna

Mikael Rickfors sång blir till verklighet