"I Skåne har det varit väldigt halt"

Vi ger dig trafikläget i med Bengt Olsson från Trafikverket.